RSS kanál

Syndikovat obsah

Základní informace o systému sportovních tříd

Od 1.1.2010 dochází ke změně systému sportovních tříd, kdy se základním článkem péče o talentovanou mládež stává Sportovní středisko(SpS) atletiky s návazností na ASK Slavia Praha.

Cílem programu je podpora:

  1. stávajícího systému sportovních tříd (dále jen „ST“), které jsou zařazeny do systému přípravy sportovních talentů. Podpora se týká sportovní přípravy žáků na základních školách ve spolupráci s atletickým oddílem/klubem.
  2. SpS, která se orientují na sportovní přípravu dětí, zpravidla ve věkové kategorii 6 až 15 let, které jsou zařazeny do systému přípravy sportovních talentů.

Všechny níže uvedené informace a odkazy o ST (SpS) zůstávají v platnosti!!

Sportovní třídy se zaměřením na atletiku jsou chápány jako výběrová školská zařízení, kde zařazení žáků je ovlivněno mírou pohybového talentu jednotlivce. ST jsou ustanoveny na základě rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy se souhlasem ředitelství základní školy, zřizovatele ZŠ, Českého atletického svazu a spolupracujícího atletického oddílu ŠSK Jitřní (od 1.1.2010 ASK Slavia Praha). ST vyvíjejí svoji činnost na 2. stupni ZŠ od 6. do 9. třídy.

Do ST jsou žáci zařazováni na základě výběrového řízení (talentových zkoušek), které se koná každý rok v průběhu dubna a května.

Ředitelství základní školy zabezpečuje výuku dle učebního plánu pro základní školy 1.-9. ročníku s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Od roku 2007/2008 se vyučuje podle nového školního vzdělávacího programu. Ve ST je podle učebního plánu zařazeno 4 – 5 hodin tělesné výchovy (tělesná výchova+sportovní výchova) týdně převážně v dopoledních hodinách. Žáci se zde seznamují se širokým spektrem sportovních dovedností a jsou vedeni k všestrannému rozvoji základních pohybových schopností (gymnastika, míčové hry, pohybové hry…) V odpoledních hodinách mají žáci ST 1 až 3x týdně (1,5h) atletické tréninky(sportovní přípravu), které jsou povinnou součástí vzdělávacího programu.Tréninky jsou vedeny trenéry s kvalifikací I.- III. třídy.

Pokud se zákonný zástupce žáka rozhodne syna /dceru odhlásit ze SpS (ST), může tak učinit ke konci školního roku písemnou formou, a to ze závažných důvodů. Celá záležitost musí být probrána osobně s vedoucím trenérem SpS. 

V rámci péče o talentovanou mládež navazuje na ST Centrum talentované mládeže, které působí při atletickém oddílu Spartak P-4 a ASK Slavia Praha. Po ukončení základní školní docházky mohou děti pokračovat ve studiu na sportovním gymnáziu Přípotoční.